สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที

สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาท


20-65 ปี
จาก 8000 บ.
6-28%ь
ขอถึง 9000000 บาท
สมัครเลย

ใครสามารถกู้ สินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท ได้บ้าง

หลังจากที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไว้รัสโควิด-19 ด้วยการปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือพนักงานประจำแล้ว ทางธนาคารก็ยังเล็งถึงการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยออกเป็นสินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท โดยสามารถจะยื่นขอสินเชื่อได้จนถึง 30 ธันวาคม 2565

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท

 1. จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง หรือรับจ้างทั่วไป 
 2. จะต้องมีสัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 4. จะต้องมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง และสามารถจะติดต่อได้
 5. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

เงื่อนไขสินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท

 1. อนุมัติวงเงินสินเชื่อ 10000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน  โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 3. เวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท นานถึง 24 เดือน โดยจะเว้นระยะผ่อนชำระในช่วง 6 งวดแรก

เอกสารที่ใช้ในการกู้สินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
 2. เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 4. เอกสารหรือใบแจ้งหนี้การชำระหนี้ต่างๆ เช่นใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต

ขั้นตอนการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด

 1. ประชาชนที่ต้องการจะยื่นขอสินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท จะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ที่ทางธนาคารออมสินจัดเตรียมไว้ให้ 
 2. รอ SMS จากทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อแจ้งเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมและ วัน เวลาที่ นัดให้ลูกค้าเข้าไปยื่นเรื่องกับสาขาที่ได้เลือกลงทะเบียนในเว็บไซต์ครั้งแรก
 3. ลูกต้องต้องเตรียมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งไว้ใน SMS และไปยื่นตามวันเวลาที่ได้นัดไว้ เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบ
 4. จากนั้นรอผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างเร็วสุดไม่เกิน 15 วันทำการ แต่หากช้าสุดๆประมาณ 30 วันทำการ ซึ่งจากกรณีล่าช้า ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่รอคิวในสาขานั้นๆหรือเกิดจากเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน เช็คเครดิตบูโรไม่ได้

จากกรณีล่าช้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อออมสิน 50000 บาท หรือสินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาท ซึ่งเป็นมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆ ทำให้มีประชาชนเข้ามาขอยื่นเรื่องกู้ในแต่ละสาขามาก น้อยต่างกันไป ดังนั้นในแต่ละเคส ก็จะมีผลการอนุมัติในเวลาที่ไม่แน่นอนด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

20-60 ปี
จาก 15000 บ.
15-28%
ขอถึง 2000000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-50 ปี
จาก 6000 บ.
28-36%
ถึง 1350000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-65 ปี
จาก 15000 บ.
24-28%
วงเงินถึง 1200000 บาท
อ่านเพิ่มเติม