สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน


20-65 ปี
จาก 8000 บ.
4-10%ь
ขอถึง 10000000 บาท
สมัครเลย

ช่วยให้มีบ้านกับสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

ทุกคนรู้การจะมีบ้านสักหนึ่งหลังมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป ต้องการหาสินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี หากเรามีสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ให้หลายๆคนที่ต้องการจะซื้อบ้านใหม่ หรือเพื่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระได้ ถึง 15 ปี และหากในกรณีพิเศษ จะได้ถึงไม่เกิน 20 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่ MRR 0-3% ต่อปี ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าด้วย โดยวงเงินสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านนี้จะอนุมัติวงเงินให้สูงสุดที่ 50%-80% จากราคาการประเมินหลักทรัพย์ แต่จะได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีหลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

ประเภทของการผ่อนชำระสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่มีรายได้

 • ผ่อนชำระสินเชื่อทุกๆเดือน
 • ผ่อนชำระสินเชื่อทุก 3 เดือน
 • ผ่อนชำระสินเชื่อทุก 6 เดือน
 • ผ่อนชำระสินเชื่อเป็นรายปี

ข้อกำหนดที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ขอสินเชื่อสร้างบ้าน ธ.ก.ส. หรือขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านจัดสรรนั้น จะต้องมีประกันภัยติดพ่วงมาด้วย

 1. จำเป็นจะต้องมีประกันอัคคีภัย กรณีที่วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยวงเงินเอาประกันภัยจะต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และระยะเวลาการเอาประกันภัยจะต้องสอดคล้องไปกับระยะเวลาผ่อนชำระด้วย
 2. ผู้ขอกู้ออนไลน์สามารถเลือกทำประกันภัยอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก เช่นประกันภัยพิบัติ ประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย ประกันภัยโจรกรรม เหล่านี้ได้ตามความสมัครใจ

คุณสมบัติสำหรับผู้ขอสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

 1. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลที่ทาง ธ.ก.ส. รับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า
 2. ผู้ที่มีรายได้เป็นรายเดือน สามารถกู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของรายได้สุทธิประจำเดือน
 3. ผู้ที่มีรายได้เป็นรายปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 3 เท่า ของรายได้สุทธิประจำปี

ขั้นตอนการขอสมัครสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

 1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้กู้กับ ธ.ก.ส. โดยให้เตรียมเอกสารไปที่สาขาใกล้บ้าน พร้อมยื่นสมัครขอสินเชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมด้วยสำเนาหน้าที่มีชื่อตนเอง
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนสมรส หรือหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • แบบแปลนบ้าน หรือโฉนดที่ดิน เพื่อนำมาประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
 1. รอการขึ้นทะเบียนผู้กู้กับ ธ.ก.ส.
 2. รอผลอนุมัติสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

การยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้กู้สินเชื่อ ธกส สร้างบ้านจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 2 สัปดาห์ไม่รวมวันหยุด และหลังจากนั้นจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ โดยใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 30-45 วันทำการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารถ้าหากเอกสารไม่ครบหรือไม่ชัดเจน ก็จะยิ่งทำให้ล่าช้าออกไปอีก และขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

20-65 ปี
จาก 10000 บ.
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ยืมเงินถึง 2000000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-65 ปี
จาก 7000 บ.
6-8%
ขอถึง 800000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-65 ปี
จาก 9000 บ.
10-28%
วงเงินถึง 2000000 บาท
อ่านเพิ่มเติม