สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที

สินเชื่อฉุกเฉินธกส


20-70 ปี
จาก 8000 บ.
8-28%ь
ขอถึง 8000000 บาท
สมัครเลย

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ผ่านLINE :BAAC Family

ในปี 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชนบทไทยในการบริการด้านการเงิน เพื่อความมั่นคง และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง ของกลุ่มประชาชนในแต่ละอาชีพต่างๆ แยกเป็น 5 กลุ่ม ตามนโยบายแห่งรัฐบาล 2565 

  1. กลุ่มประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
  2. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
  3. กลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ
  4. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
  5. กลุ่มประชาชนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups

โดยในทุกๆกลุ่มอาชีพที่กล่าวมานั้น สามารถเลือกลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ได้เกือบจะทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ปล่อยออกมาเพื่อให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มอาชีพ และถ้าหากต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจาก ธกส ก็สามารถจะเพิ่มเพื่อน LINE: BAAC Family เพื่อจะได้ดูข้อมูลของสินเชื่อต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 

สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง ที่สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ได้ ปัจจุบันยังมีแค่เพียง 3 รายการที่สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ได้และก็เป็นสินเชื่อที่สามารถจะตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลปี 2565 ได้ดีที่สุด ในส่วนของสินเชื่ออื่นๆของ ธ.ก.ส. ในไลน์นั้นยังคงเป็นเพียงการแจ้งรายละเอียดต่างๆของสินเชื่อนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้จริงๆ

  • สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท กลุ่มอาชีพเกษตรกร Start Farmer กลุ่มอาชีพที่ให้การสนับสนุนทางด้านผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไปและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
  • สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท กลุ่มอาชีพเกษตรกร Start Farmer กลุ่มอาชีพที่ให้การสนับสนุนทางด้านผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป
  • โครงการสินเชื่อสนับสนุนฉุกเฉิน วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย หรืออาชีพอิสระต่างๆ ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะต้องให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบสิทธิ์ก่อน จึงจะยื่นลงทะเบียนเพื่อรับ SMS จากเจ้าหน้าที่เข้ายื่นเอกสาร

การลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส จะต้องเพิ่มเพื่อน LINE: BAAC Family เสียก่อนจากนั้นจะรู้ว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2565 มีอะไรบ้าง ซึ่งสามารถจะติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านช่องทางนี้ รวมไปถึงการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ซึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยจะต้องตรวจสอบสถานะ ก่อนลงทะเบียนเพื่อขอรับ SMS

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขต่างๆไม่แตกต่างกันเท่าไรกับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นสินเชื่อที่จะต้องมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน และสามารถลงทะเบียนในไลน์แบบเดียวกับการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ได้เลย โดยจะต้องเตรียมกรอกข้อมูลบัตรประชาชน หน้าบัตรและหลังบัตร ที่อยู่อาศัย เบอร์ติดต่อที่ชัดเจน เป็นการยืนยันตัวตน ก่อนจะทำการลงทะเบียนเพื่อจะยื่นขอรับสินเชื่อ หลังจากนั้นจึงเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆตามที่ทาง ธ.ก.ส. แจ้งมา

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

20-65 ปี
จาก 15000 บ.
24-28%
วงเงินถึง 1200000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-70 ปี
จาก 7000 บ.
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ยืมเงินถึง 4000000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-60 ปี
จาก 12000 บ.
22-28%
วงเงินถึง 300000 บาท
อ่านเพิ่มเติม