เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ (ธนาคารบัวหลวง) หรือเช็คบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพใช้อะไรบ้าง 2565

เลือกเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ครบทั้งประกันและดอกเบี้ย 

ก่อนหน้านี้การเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ หลายคนยังมีความเข้าใจผิดและเจ้าหน้าที่ในบางสาขามีการแจ้งข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้ลูกค้าหลายๆคนสับสน เช่น ลูกค้าไปเปิดบัญชีในบางสาขาไม่ต้องการทำบัตร ATM เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะต้องใช้เงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท(เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งลูกค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่พ่วงกับประกันชีวิต) หรือเปิดบัญชีพร้อมบัตร ATM ใช้เงิน 850 บาท (โดยปกติถ้าต้องการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพใช้เงินขั้นต่ำ 500 บาท+ ค่าบัตร + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า )โดยปัจจุบันนี้การเปิดบัญชี โดยเฉพาะการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ด้วยแล้ว ส่วนมากก็จะไม่ใช้บัตร ATM เพราะจะทำธุรกรรมต่างๆผ่านแอพออนไลน์ธนาคารอยู่แล้ว

เงื่อนไขต่างๆในการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ

 1. เปิดบัญชีเพียง 500 บาท ให้คุณทำธุรกรรมประจำวันได้อย่างไม่ติดขัด
 2. ฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน เพิ่มความสะดวกสบายด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท กรณีเปิดบัญชีพร้อมทำบัตร ATM
 3. สามารถเปิดบัญชีออนไลน์กรุงเทพ e-Savings เปิดบัญชีได้โดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต

ประเภทการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ประเภทมีสมุดคู่ฝาก/ไม่่มีสมุดคู่ฝาก)

ใช้เงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท บัญชีเงินฝากที่ให้อิสระกับการออม ฝากถอนทุกวันได้ไม่ทำจำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสูงสุดถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก โดยอัตราเบี้ย 0.50% เพียงมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

 • เสียชีวิตทุกกรณี  ได้รับ 1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยและสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ ไดรับ 10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยสูงสุด 2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

**เงินฝากเฉลี่ย คือ ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ และต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท**

 1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุแก่เจ้าของบัญชี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน

สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าจะเปลี่ยนประเภทเป็นชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เจ้าของบัญชีมีอายุครบ 70 ปี
 • อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัย ระบุชัดเจน คือ พนักงงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ มอร์ไซต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัคร บรรเทาภัยและชาวประมง

**การเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพมีประกันชีวิตต่างๆควรอ่านและศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ**